* Huỳnh Minh Nghĩa  – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

* Huỳnh Uyển Trinh – Phó Hiệu trưởng

* Nguyễn Thị Lư  – Chủ tịch CĐCS

* Phạm Mạnh Tư –  Đoàn TNCSHCM

* Các tổ:

– Tổ khối trưởng khối 1: Lê Thị Ánh Minh

– Tổ khối trưởng khối 2: Đoàn Thị Thanh Vân

– Tổ khối trưởng khối 3: Nguyễn Thị Đào

– Tổ khối trưởng khối 4: Nguyễn Thị  Cẩm Tú

– Tổ khối trưởng khối  5: Nguyễn Trần Phương Trang

– Tổ trưởng  – Tổ văn phòng: Phạm Công Tú Anh .